Art news

Art news

Om Art News

Hej och välkommen till min blogg Art news som kommer att hålla dig uppdaterad med nyheter om kommande konstutställningar, författarprojekt och andra idéer som har med mitt skapande att göra. Staden Stockholm har också en central roll i mina blogginlägg. Stadsutvecklingen i denna stad är därför ett kärt ämne för mig och som jag hoppas kunna få dela med mig till er. Varmt välkomna, Oscar Freyre

Bokrecension om Djingis Khan

FörfattarskapPosted by Oscar Freyre Tue, May 21, 2013 15:06:42
Mannen som förändrade världen

Jack Weatherford ”Djingis Khan och modernitetens uppkomst”

Finns att låna på biblioteket i Medborgarplatsen.

Hur ofta läser man en recension om historiska skildringar? Alltför sällan nuförtiden och därför vill jag uppmärksamma denna bok som i mitt tycke är den mest övergripande dokumentationen om den man som bokstavligt talat förändrade världen under sin livstid!

Djingis Khan är den mest vantolkade och missuppfattade mannen i historien. I vissa länder är han förknippad med djävulen själv och hans namn är belagt med tabu.

Historia är som bekant ett hett och tudelat diskussionsämne beroende på vilken sida man befinner sig på. Faktum är att det har kommit fram nya och mångsidiga fakta som hållits dolda och hemligtstämplade av diverse stormakter under långa perioder och som nu, tack och lov, krupit fram i dagsljuset. Det är just dessa nyheter som boken upplyser oss okunniga och vilseledda läsare om och som kommit att förändra bilden av denne store krigare och hans stolta folk! Djingis Khan levde mellan åren 1162 – 1227 och hans mongolvälde varade fram till slutet av 1400-talet.

Efter Sovjets ockupation av Mongoliet frilades stora områden som varit stämplade som förbjudna zoner. Dessa zoner användes av ryssarna till militära experiment med okonventionella vapen. Skogsmarkerna öster om Ulaan Baatar, som hörde till Djingis Khans kärnområden, lämnades sönderbombade och fyllda med giftiga kemikalier! Enorma bombkratrar, minor, övergivna och sönderrostade stridsfordon samt grovt förorenade vattentäckter var det som mötte mongolernas syn när de för ett kort tillfälle fick tillgång till sin store landsfaders ursprungsländer. Efter det kalla kriget kom så ännu en ny ockupationsmakt som övertog inte bara samma område i besiktning utan förde med sig den beryktade och enda dokumentationen som fanns till hands om den store härföraren. Den hemlighölls på okänd plats någonstans i Peking ända fram till 1999.

Kineserna ser Djingis Khan och hans folk som en del av den kinesiska historien och därför ansåg de att ”Den hemliga historien”, som dokumentationen heter, skulle förvaras inom den kinesiska nationalmakten. Den hemliga historien är skriven av flera skildrare under Djingis Khans och hans efterträdares tid. Bland dessa författare finns några persiska och kinesiska skriftlärda som levde tätt intill det härskande mongoliska hovet under de nära trehundra åren som de härskade världen. Skriften är skriven med gammelkinesiska skrifttecken, något som Kublai Khan såg till att möjliggöras då mongolerna själva saknade skriftspråk. Kublai Khan är Pekings grundare och därför ser kineserna denne strategiskt skicklige mongolledare som en av sina egna landsmän. Faktum var att Kublai var sonson till Djingis Khan och en av fyra samtida mongoliska ledare som delade på världen genom de fyra mongoliska rikena, Khanaterna. Kina var ett av dem och Ryssland, som då kallades för Gyllene hornen, ett annat. Det tredje riket var det som idag utgörs av Iran, Pakistan, Afghanistan, inre asien och Kaukasien, hela mellanöstern minus den arabiska halvön och det fjärde Khanatet bestod av det mongoliska ursprungsområdet, nordvästra Kina och delar av Sibirien. Sammantaget var detta rike mer än dubbelt så stort som hela Romarriket och Alexander den stores rike tillsammans! Kublai Khan såg till att Kina enades, byggde upp administration- och utbildningsväsendet, utvecklade jordbruket med importerade grödor och sädesslag från andra delar av mongolriket samt skapade de första handelskontakterna mellan det dåvarande Europa och Kina. Bland den mest kända handelsmissionärerna i denna tidiga transkontinentala trading hette Marco Polo. Föga har dock varit känt om de hundratals franska, tyska och italienska köpmännen samt präster som kom att ingå i mongolens hov och interkontinentala handelskomission. Mongolerna skapade tusentals nya handelsvägar i sitt enorma rike och upprättade handelsstationer på jämnt avstånd från varandra längs rutterna. Detta åstadkom en imponerande handelsboom hos de länder som befann sig inom dess räckhåll och som kom att bidra till ekonomisk tillväxt och kulturellt utbyte! För Europas del innebar detta en öppning, då världsdelen led av sin misär och ekonomiska recession efter romarrikets fall och fick samtidigt ny kunskap inom teknologiska nyvinningar från fjärran östern som låg långt före. Mongolerna skapade denna direkta kontakt som tidigare varit stängd på grund av den muslimska världen. Religionsfrihet och fri marknad rådde då mongolerna inte lade sig i sina erövrade länders trosuppfattningar och handelstraditioner. Däremot ville de ha in tribut och skatt som verkställdes med en komplex organisation vars administration än idag imponerar! Mongolhärskarna blev således mycket förmögna och var därför väldigt attraktiva handelspartners för köpmän från hela den kända världen.

Det som hittills varit mest allmänt känt är mongolernas fantastiska krigsteknik. Deras raffinerade vapen- och anfallsteknik, som kom att utvecklas utifrån traditionellt mongoliskt anfallstrategi till häst blandat med kinesernas kastmaskiner och muslimernas belägringstorn, var totalt oövervinnelig och förändrade militärmakters anfalls- och försvarstrategi i hela världen för all framtid. De kunde vinna över arméer som var flera gånger större än deras egna och ingen stad kunde försvara sig eller hålla ut mongolernas överlägsna belägringsteknik. Ännu i våra dagar inspireras militära ledare, bland annat under andra världskriget, av Djingis Khans och hans ättligars krigsstrategi men detta är bara en liten del av mongolernas tekniska donationer till eftervärlden. Det faktum att kineserna var först med pyroteknik skulle inte ha vidareutvecklats till raket- och bombtekniken utan mongolernas framfart bara för att nämna ett exempel. Ett annat är läkekonsten som utvecklades via en blandning av persisk och kinesisk teknik. Moderniteten uppstod alltså från den djupaste avgrund i mänsklighetens historia; medeltiden, och detta tack vare mongolerna!

Hur kunde denna stora radikala vändpunkt i planetens historia ha skapats så plötsligt och uppkommen av en enda individ? Svaret finner man när man gräver sig djupare i Djingis Khans personlighet och särskilt när vi granskar hans liv som barn. Han hade en sådan osannolikt tuff uppväxt som för oss moderna människor ter sig som totalt obegriplig. Han var en riktig överlevare med gudabenådad tur, förstånd och skicklighet. Han klarade av att se sin far dödas, leva utan sin bortrövade mor, led igenom omänskligt slaveri med de värsta förnedringarna ett barn kunnat utstå, övergivenhet, hunger, köld, trakasserier och till sist få sin fru och barn bortrövade. En sådant ungdom måste ha påverkat hans ståndpunkt och attityd mot sin omvärld så till den mildra grad att han ville förändra den från scratch! Mongolernas tuffa stäppliv med barbariskt hierarkisystem där man föds till empatilös överhöghet var de livsvillkor Djingis ville ändra på. Han värderade individernas förmågor och utplånade det bakåtsträvande aristokratiska adelsskap, han såg till att använda sig av människans olika egenskaper oavsett kön, ursprung och stamtillhörighet. Han inrättade lagar i ett laglöst land. Sakta men säkert skapade han ett samhälle som började respektera varandra för vad de gjorde och inte för var de kom ifrån och kvinnor fick äntligen den respekt som saknats sen begynnelsen. Med sin starka tro på Den eviga himlen, en självkänsla som var förknippad med sin omvärlds naturlagar och de organisatoriska förmågorna han hyste utvecklade han sitt folk från vilda nomader till världens herrar på två och ett halvt decennium. Det är en prestation som saknar motstycke i världshistorien och i mina ögon väl värd att notera!

Oscar Freyre 2013-05-19