Art news

Art news

Om Art News

Hej och välkommen till min blogg Art news som kommer att hålla dig uppdaterad med nyheter om kommande konstutställningar, författarprojekt och andra idéer som har med mitt skapande att göra. Staden Stockholm har också en central roll i mina blogginlägg. Stadsutvecklingen i denna stad är därför ett kärt ämne för mig och som jag hoppas kunna få dela med mig till er. Varmt välkomna, Oscar Freyre

Global Forces!

NyheterPosted by Oscar Freyre Fri, February 25, 2011 19:32:28
FN har spelat ut sin roll! Med tanke på vad som håller på att ske i Nordafrika, särskilt i Libyen där galningen Khadaffi (el. Gadaffi) skjuter ihjäl sina egna landsfränder står en handlingsförlamad världsorganisation och tittar på! Otroligt nonchalant! Var går våra pengar till egentligen?
Denna fantastiska revolution som pågår nu i Nordafrika är något som skapats av folket via folket! Med hjälp av dagens världsomfattande nätverk av diverse sociala media vars verktyg visat sig vara mycket mer effektiv än en gammaldags uppbyggt världsorganisation!
FN´s struktur är 65 år gammal nu, mycket i världen har förändrats sedan dess men organisationen hänger tyvärr inte med i utvecklingen. Dessutom är den en koloss som styrs av ett par stora nationers ekonomiska intressen. Lägg därtill de ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet som med sin veto bromsar organisationens välvilja och operationer!
Vi ungdomar har tröttnat på dessa gamla spår som havererat och blivit till ett spel för gallerierna! Det händer ingenting helt enkelt och då är det bästa att ta fram ett nytt system! Därför har jag tagit fram mitt förslag att för att göra världen bättre!

The Global Forces


Global Forces (el. General Forces) är mitt namn för den nya demokratisk direkteffektiva världsorganisationen som ska innehålla en världsomfattande fredstyrka i absolut elitnivå! Styrkan ska sättas in vid humanitära hjälpinsatser såsom naturkatastrofer och pandemier. Specialstyrkor ska kunna slå till såväl mot galna diktatorer som mot den världsomfattande organiserade brottsligheten. Styrkan skall kunna hindra både tjuvjakt i land och hav samt stoppa gränslöst knark- och människosmuggling. Den ska inte bara ersätta FN utan ta över FN´s organisationsstruktur med all dess globalt utspridda uppgifter.

Med demokratisk direkteffektivitet menas en organisation styrd av en verkställande styrelse (som väljs om var fjärde år) vars beslut verkställs omedelbart. Den verkställande styrelsen vilar på en kompetensplatta kallad Informativa och Verkställande Rådet (IVR) bestående av etablerade yrkesmänniskor inom organisationens berörda branscher såsom fria läkare, fria samhällsvetare och fria journalister men också specialinvalda intellektuella personer såsom Nobelpristagare och annan berömd celebritet!

Organisationen ska agera med omedelbar kraft oberoende av politiska eller religiösa ståndpunkter tack vare dagens sociala media och Internets gränslösa sammanförande kraft!

Efter att det Informativa Rådet tagit sig an en ny problematik och vet hur den skall kunna lösas skall den samarbeta med styrelsen via omröstningar och enkätformuleringar på webben. När styrelsen väl fattat sitt beslut skickas direktiv ut till det Verkställande Rådet som organiserar, distribuerar och administrerar arbetet via dess globala nätverk!

Global Forces ska finansieras av medlemsländerna och av Internationella valutafonden. Alla medlemmar har lika rösträtt. Styrelsen består av 15 personer (inklusive talesman/språkrör) invalda genom intern omröstning. IVR ska däremot bestå av sakkunniga personer från hela världen.

GF behöver endast ett huvudkontor eftersom dess verksamhet blir webbaserad. Däremot behöver den militära basstationer/ träningsläger, förråd, verkstad och diverse transportmedel. Dessa ska kunna lösas lokalt genom spridning av organisationens olika uppgift-områden.

Oscar Freyre 2011-02-25


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.