Art news

Art news

Om Art News

Hej och välkommen till min blogg Art news som kommer att hålla dig uppdaterad med nyheter om kommande konstutställningar, författarprojekt och andra idéer som har med mitt skapande att göra. Staden Stockholm har också en central roll i mina blogginlägg. Stadsutvecklingen i denna stad är därför ett kärt ämne för mig och som jag hoppas kunna få dela med mig till er. Varmt välkomna, Oscar Freyre

Artikel: Utan broar faller Stockholm

Mitt StockholmPosted by Oscar Freyre Sat, March 17, 2012 11:01:50

Om Birger Jarl hade levt idag hade han nog tänkt om riktigt ordentligt på frågan om att grundlägga en stad på en liten holme mitt emellan en sjö och en havsvik och omgiven av en arkipelag av öar. Det skulle se ganska dyrt ut helt enkelt!

Nu ligger Stockholm där den ligger, vackert beläget, väl skyddat med mycket vatten omkring men för en modern stadsplanerare skulle detta te sig som rena mardrömmen! Om man tittar på andra storstäder ser man ett mönster, antingen ligger de i en dal, längs med en kustremsa eller på båda sidor om en slingrande flod. Stockholm ligger bland en massa öar och det gör att infrastrukturen blir väldigt komplicerat och kolossalt kostsamt. Stadens ringa storlek till trots har den ändå och hitintills lyckats bära upp sina behov och sin skönhet, som ingett uppskattning världen över, tack vare sin mångfald av vackra broar, men till vilket pris?

Just på grund av sin skönhet ges det nu ingen plats för fler broar utan staden urholkas istället av långa tunnlar som också är kostnadskrävande för dess budget. Kan det vara dags att satsa på fler stadskärnor?

Varför inte? Ett centrum söder om söder (Slakthusområdet/ Årsta eller Älvsjö) och ett i nordväst (om man får bort Bromma flygplats) och ge dessa ett självstyre, plats för myndigheter, kulturengagemang och var sin centralstation!

Det skulle avlasta det hårda slitaget på den likriktade infrastrukturen, förbehållet in och ut från innerstaden, och ge det en attraktiv ställning för etablering av nya arbetsmarknader.

Folk skulle få det lättare att välja arbete inom sin del av staden och slippa pendla kors och tvärs över vattendragen var eviga dag!

Stadens malmar består redan nu av flera mindre centrum så den stora skillnaden skulle bestå i att sprida belastningen på stadens befintliga broar, inklusive Essingeleden, och därmed få dem att behålla sin prakt inför framtiden!

Staden växer och det är ett faktum man måste ha i ryggmärgen, vare sig man gillar tanken eller inte. Nu står inte Stockholms stadskärna och faller med konkurrerande stadskärnor som flåsar den ålderstigne i nacken, tvärtom, den får växa ifred och i sin egen takt men utan dess broar lär den falla och tar då med sig sin forna glans för alltid!

Oscar Freyre

16 mars 2012


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.